RSS
8 Oca 2011

C Sharp’da kullanılan veri tipleri

Yazar: Hasan Selim | Kategori: C#

String yazi= “Veritipleriörnekleri”;

boolean bool= True;

char karakter= “A“;

date tarih=#4/23/2005#;

decimal numerik= -123456789;

double cift= -1.234E-120;

single tek= 3.32E+100;

byte bayt= 255;

short kisaSayi= -32000;

int tamSayi= 2000000000;

long uzunSayi= -123456789123456789;

Değişkenleri veri tipleri ile tanımlarken verinin boyutuna göre bir veri tipi seçilmelidir.
Visual C#.NET veri tipleri aşağıdaki tabloda verilmiştir;

double ve float veri tiplerinin aralığında belirtilen “E + sayı” ifadesi, 10 ^ sayı ile çarpılacağını belirtir. Örneğin 12 E-3 ifadesi, 12 * 0.001 anlamına gelir.
-1.7E-5 = -0.000017
-1.7E+10 = -17000000000.0
0.7432E+2 = 74.32
7432E-3 = 7.432

NOT: Int16, Int32, Int64 .NET veri tipleridir. Visual C# dilindeki karşılıkları short, int, long veri tipleridir.

Büyük veri tiplerinden küçük veri tiplerine dönüşüm sırasında, değer kayıpları meydana gelebilir. Örneğin float tipinden short tipine yapılacak bir dönüşümde virgülden sonraki sayılar kaybedilecektir.
float virgullu = 1.12;
short kisaSayi = (float) virgullu;

Sonuç: “kisaSayi değişkenin son değeri 1 olur.”

Yorum Yap,Fikrini Paylaş!