RSS
8 Oca 2011

C Sharp MessageBox kullanımı

Yazar: Hasan Selim | Kategori: C#

MessageBox, kullanıcıya bilgi göstermek için açılan mesaj kutusudur. Bu mesaj kutusu dört öğeden oluşur.

  1. Text (Yazı): Mesaj kutusunda verilmek istenen bilgiyi tutan yazıdır.
  2. Caption (Başlık): Mesaj kutusunun başlığıdır
  3. Buttons (Düğmeler): Mesaj kutusunda hangi düğmelerin gösterileceğini belirler.
  • AbortRetryIgnore
  • Ok
  • OkCancel
  • RetryCancel
  • YesNo
  • YesNoCancel

4.      Icon (Simge): Mesaj kutusunda gösterilecek olan simgeyi ve açıldığı zaman çıkartılacak sesi belirler.

“MessageBox.Show(“Abi devam etmek istiyor musun?”, “Son ikaz”, MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning);”

Mesaj kutusu, kapanırken hangi düğmenin basıldığını DialogResult nesnesi ile bize bildirir.

if(MessageBox.Show(“Abi devam etmek istiyor musun?”, “Son ikaz”, MessageBoxButtons.YesNo) == DialogResult.No)
{
// Hayır tuşuna basıldığı zaman
// buraya girilir.
}

Yorum Yap,Fikrini Paylaş!