RSS
27 Ara 2008

Nesneye Yönelik Veritabanı

Yazar: Hasan Selim | Kategori: Programlama

Object Oriented Database Management System

(Nesneye yönelik Veritabanı Yönetim Sistemi)

Nedir?

Aslında OODBMS Nesne yönelimli programlama(OOP) ilkeleri ile Veritabanı Yönetim ilkelerinin birleşmesinden oluşur. OOP’un inheritance, polymorphism gibi özellikleri ve DBMSin ACID (Bölünmezlik, tutarlılık, izolasyon ve süreklilik) özelliği, adhoc query dili OODBMS de bir araya geliyor.
Bir OODB, objeleri en düşük kısıtlama ile saklayabilmelidir. Saklanan objeler kendi içlerinde başka objelere sahip olabilir, aynı zamanda inheritance da destekleyebilmelidir. Her nesnenin OID denilen ve o objenin tek olmasını sağlayan bir ID si vardır. OIDler süreklidir, sistem tarafından üretilir ve kesinlikle içerdiği üyelere bağlı değildir. OID ler, başka objeler için referans tutmayı kolaylaştırır ama referential integrity (örneği bir objeyi sildiğinizde başka bir obje silinen objeye ait bir referans tutuyor olabilir). RBDMS dünyasının temel özelliklerinden olan transactionlar, yüksek boyutlu veri saklama yeteneği, indexler, deathlock yakalama, yedek alma ve yedeği geri yükleme gibi özelliklerinin hepsi OODBMS dünyasında vardır.
OODBMSin birincil özelliği veritabanından gelen obje ile hafızadaki objeyi çağırmak arasında hiçbir farkın bulunmamasıdır. Bu RDBMS deki SQL yapısından ve ADO gibi bir ara katman kullanılmasından çok farklıdır. Veritabanından bir obje çağırıldığında ister bağımsız(hafızadaki objedeki değişiklik veritabanını etkilemez) bir obje ister bağımlı bir obje(objed yapılan değişiklik veritabanına yansır) olarak kullanılabilir.

RDBMS ile OODBMS karşılaştırması

OODBMS in avantajları Birleşik nesneler ve ilişkiler

Bir OODBMSdeki nesneler, istenildiği kadar obje tutabilir. Biraz daha açacak olursak: Küçük sınıf(class)lardan oluşan orta boyutlu bir sınıf, başka bir büyük sınıfın parçası olabilir(sınırsız). Bu, RDBMS de ya çok sayıda kolon içeren devasa bir tabloyla mümkün, ya da normalize edilmiş küçük tablolar arasında PK-FK ilişkisi kurularak yapılabiliyordu. PK-FK ilişkisini kullanmak(bire-bir veya bire-çok ilişki) performans kaybına yol açabilir. Ayrıca programlama dünyasında nesneye ait referansları tutmak daha iyi bir modeldir.

Sınıf(Class) Hiyerarşisi

Uygulamalarımızda veriler hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Örnek olarak Yönetici, Çalışan uygulamasına bakalım(yöneticinin aynı zamanda çalışan olduğunu hatırlayalım). RDBMS de bu tabloda iş Yönetici tarzı bir kolonla veya Foreign key belirtilerek başka bir tablo ile tutulurdu. Ama OODBMSde, Çalışan zaten Yönetici sınıfının bir üst sınıfıdır.

Nesne-Yönelimli Veritabanı

Query diline ihtiyacı yok

RDBMSlerde olanın tam tersine OODBMSlerde Query diline ihtiyacınız yok ama isterseniz kullanabilirsiniz.
RDBMS de Belge ve Departman tablolarının Başlık ve Ad sütununu birleştirip göstermek istediğimizde
“select belge.belgeId, Departman.Ad from belge inner join Departman ON departman.departmanid=belge.departman” şeklinde bir sorgu kullanmamız gerekirdi..
OODBMS”de ise(özellikle db4o”da)
Belge b=new Belge();
ObjectSet x=DB.get(b);
dedikten sonra
Belge a=x[0]; şeklinde bir ifade ile objectsetin belli indexindeki nesneyi Belge tipine çevirip a.Departman.Ad diyip departman adına ulaşabiliriz…
Ayrıca query yazmamız da mümkün.

Haritalama yok

RDBMSlerde veritabanını objenize haritalamanız(mapping) gerekir, aynı şekilde objenizi veritabanına. Bu hem performans kaybıdır hem de sorun açma riski yüksektir. OODBMS lerde “haritalama” yapmanıza gerek olmadığı için hata riskini azaltır ve performansı arttırır.

Birincil Anahtar Yok

RDBMS”de verilerin tekliğini sağlamak için Birincil anahtar(pk-primary key) kullanırdık ve bunları birbirlerine FK ile bağlardık. OODBMSlerde bu sorun ortadan kalktı(daha önce dediğimiz OIDler aracılığıyla sağlanıyor).
OODBMS’in dezavantajları Şema değişiklikleri aşağıdadır.
RDBMSde şema değişikliğine sebap olan tablo yaratma,silme,düzenleme gibi işlemler, uygulamadan bağımsızdır. Fakat OODBMS sistemde, class ekleme,silme,değiştirme; bu class ile ilişki içinde olan diğer classlarda da yapılmalıdır. Bu, OODBMS de şema değişikliklerinin sistemin tekrar derlenmesine sebep olacaktır. Bu da veritabanı büyüklüğüne ve içeriğine bağlı olarak bir zaman alacaktır.

OODBMS’in geleceği

OODBMS henüz yeni bir kavram. Ama arkasına OOP”u alması onu güçlü bir yapı kazandırıyor. Programlarımıza ek çaba sarfetmeden uygulanması, performans getirileri ve kolay kullanılması onu RDBMS sistemlere göre açık ara öne geçiriyor.
Piyasada çeşitli OODB ler mevcut. Bunlardan en bilinenleri db4o ve versant. Bunlardan en popüleri ve en iyisi diyebileceğimiz ve aynı zamanda opensource olması sayesinde geliştirmeye açık yapı sunan db4o. dur

DB4O hakkında bilgi

Bu proje ilk olarak 2000 yılında Carl Rosenberger tarafından başlatıldı. OpenSource olan bu proje .net desteğinin yanısıra Java ile de uyumlu..
DB4O hakkında istatistiki grafikler Performans Grafikleri

Etiketler: ,

“Nesneye Yönelik Veritabanı” için 3 Yorum

  1. Tolga diyor ki:

    bu konuda bir bitirme tezi çalışmam var da, acaba bana yardımcı olabilir misiniz?

  2. Hasan Selim diyor ki:

    Mail ile görüşelim.

  3. Ezgi diyor ki:

    Hasan Bey ben de bu konuda bir tez hazırlama aşamasındayım da acaba yardımcı olabilir misiniz?

Yorum Yap,Fikrini Paylaş!